Via Monza, 20 - 20064 Gorgonzola (MI) - Tel.+39 02-95301179 EMAIL:info@sushihouse.it